مردم شناسی گیلان
54 بازدید
محل ارائه: دانشکده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مه : برخلاف سده¬های پیشین که زندگی عامه مردم ، چندان در کانون توجه مطالعات اجتماعی قرار نداشت ، در یک قرن اخیر، مردم شناسی و عناصر فولکلور ، همواره یکی از زمینه های ثابت این مطالبات برای دستیابی به درکی صحیح و جامع از گذشته بوده است . استان گیلان یکی از استانهای شمالی کشور ، مساحت 14711 کیلومتر مربع می باشد . . گیلان سرزمینی با تنوع قومی و گویشی است و با اینکه از نظر وسعت جغرافیایی از کوچکترین استانهای کشور است گوناگونی و تنوع فرهنگی در آن بیش از هر جای دیگر ایران دیده می¬شود . قرنهای متمادی است که اقوام مختلف در شهر رشت و مناطق دیگر گیلان همزیستی مسالمت آمیزی با هم دارند واین همزیستی فرهنگ مشترکی را پدید آورده است . اما در عین حال این اقوام ویزگی های قومی و گویشی خود را حفظ کرده اند . گیلکها ، گالشها، تاتها، تالشها، ترکها و کردها و همچنین اقلیتهای مذهبی مثل ارامنه ، و ... مجموعه جامعه گیلان را شکل می دهند