امپریالیسم فرهنگی وپروژه آخرالزمان سازی در رسانه ها
58 بازدید
محل ارائه: دانشکده صدا وسیما
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امپریالیسم فرهنگی، با استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، برای قبولاندن ارزشهای فرهنگی متعلق به قدرت استعمارگر در میان مردم جامعه هدف گفته می‌شود که بطور مستقیم فرهنگ آن جامعه را مورد یورش قرار می‌دهد. اهمیت مضاعف امپریالیسم فرهنگی از این جهت است که استعمارگران به وسیلهٔ آن پایه‌های تسلط سیاسی-اقتصادی را محکم کرده و حتی زمینه‌های اساسی آن را ایجاد می‌کنند. بدین وسیله که با ترویج فرهنگ خود، به تدریج جامعه هدف را با خودبیگانگی روبرو می‌کنند. تحولات مختلف و چند وجهی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی) سبب شد مباحثی همچون: آخرالزمان، پایان تاریخ، آینده جهان، حکومت جهانی و جهان آینده، ضرورت آمادگی برای استقبال از منجی موعود ایجاد و پدیده¬هایی نو در عرصه فرهنگ و ادبیات مطرح شود که از جمله آنها می¬توان به این موارد اشاره کرد: 1. تولید ادبیات مخصوص این عنوان‌ها در «سینمای غرب»؛ 2. توسعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مذهبی به قصد گفت‌وگو درباره ظهور منجی؛ 3. توسعه فعالیت‌های تبلیغی مذهبی با نگرش به آخرالزمان؛ 4. ظهور آموزه‌های آخرالزمانی و مذهبی در ادبیات سیاسی سیاست‌مداران غربی؛ 5. پیدایش موج منجی‌گرایی و ادبیات انتظار در میان عموم ملت‌ها و مذهب‌های موجود در جهان.. در دو سه دهه گذشته، هالیوود با ساخت فیلم‌هایی در موضوع آخرالزمان توانسته است تصویر مورد نظر خود را از این رویداد به مخاطب القا کند.در تحقیق پیشروضمن تبیین امپریالیسم فرهنگی به موضوع پروژه آخرالزمان سازی در رسانه ها می پردازیم.